Ağ Güvenliği, Ağ Yönetimi Çözüm ve Hizmetleri

Kurumsal Ağ Tasarımı

Ağ altyapısı sadece donanımı planlamak ile ilgili değil. Dağıttığınız her yeni uygulama veya yazılım parçası, ağda işlem gücü, elektrik, destek ve depolama alanı gerektireceği için performansını etkileyecektir. Dolayısıyla, herhangi bir yeni yazılımı düşünürken, ağı nasıl etkileyebileceğini belirlemek için zaman ayırmak önemlidir .Örneğin, yeni yazılımınız kritik öneme sahipse, en yüksek performansı elde etmek için yüksek hızlı, katı hal sürücülerine ihtiyaç duyar mı ? Bunun farkında olunması gerekir.
Gelecekteki planların son kısmı bant genişliği büyümesi ile ilgili olmalıdır. Nesnelerin interneti (IoT), video konferans ve işbirliği araçları gibi teknolojileri benimsemeye devam ettikçe, ağ bant genişliği talepleri de büyümeye devam edecek. Gelecekteki bu senaryoların düşünülmesi ve buna göre plan yapılması gerekir.

Kablosuz Ağ Çözümleri

Günümüzde mobilitenin artması, IoT kavramının giderek belirginleşmesiyle birlikte kablosuz ağ çözümlerinin önemini daha da arttırmıştır. İşletme içerisinde çalışanlara da mobilite kazandırarak iş süreçlerini hızlandırarak üretkenliği arttırırken, ziyaretçilerin ve misafirlerin de verilen izinler dahilinde kolaylıkla ağa entegre olabilmesiyle kablosuz çözümler artık bir gereklilik halini almıştır. Hem yerel erişim ağınızda, hem de geniş alan ağınızda noktadan noktaya ihtiyaç duyduğunuz tüm bölgelere kablosuz veri aktarımı projelerinizde bizden destek alabilirsiniz.

Güvenlik Olay Yönetim ve Korelasyon Sistemi ( SIEM )

Kullanılmakta olan ağ ve güvenlik cihazlarından üretilen logların, IT personeli tarafından düzenli aralıklarla kontrol ve analiz edilmesi büyük önem taşır. Cihaz sayısı yükseldikçe elde edilen aşırı miktardaki logların takibi manuel olarak mümkün olmaz. Bu noktada, kullanılan tüm cihazların loğlarının merkezi olarak toplanması ve yönetilmesi büyük önem arz eder. SIEM; gözden kaçabilecek ya da takibi mümkün olmayan derecede büyük ölçekli logların toplanması ve yö netilmesine imkan sağlar. Logların toplanmasından ziyade bu logların birbirleri ile ilişkilendirilmesi ve analizlerinin yapılması gerekmektedir. Bu sebeple SIEM, bilgi güvenliği açısından büyük önem taşır ve kurumlara karmaşık logların toplanarak yorumlanması sayesinde bir erken ihbar, önleme niteliğini kazandırır. Aynı zamanda tüm logların birbirleri ile doğru bir şekilde ilişkilendirilmesi ve analizlerinin yapılmasıyla birlikte kullanıcı gözünden kaçabilecek olaylar net bir şekilde ortaya konulur. SIEM, milyonlarca olay ve kayıtları bir araya getirerek anlamlandırması ve kullanıcı hizmetine sunması ile tüm ürünlerin önündedir.

SDN ve SD-WAN Çözümleri

Yazılım Tanımlı Geniş Alan Ağı SDN ve SD-WAN, kuruluşların kullanıcıları uygulamalara güvenli bir şekilde bağlamak için MPLS, LTE ve geniş bant internet hizmetleri dahil olmak üzere her türlü taşıma hizmeti kombinasyonundan yararlanmasına olanak tanıyan sanal bir WAN mimarisidir. Bir SD-WAN, trafiği WAN üzerinden güvenli ve akıllı bir şekilde yönlendirmek için merkezi bir kontrol işlevi kullanır. Bu, uygulama performansını artırır ve yüksek kaliteli bir kullanıcı deneyimi sunarak, artan iş üretkenliği, çeviklik ve BT için daha düşük maliyetlerle sonuçlanır.