3. Veri Yedekleme, Kurtarma Çözüm ve Hizmetleri

3.1. Veri yedekleme
3.2. Veri kurtarma
3.3. Güvenli veri silme
3.4. Son kullanıcı yedekleme
3.5. Veri sınıflandırma